logo_tekst

Muziek moet je doen!


Home

Muziek
moet je doen!
Samen Leren In Muziek, prikkelt je fantasie,
ontwikkelt je creativiteit
en
Maakt Je Blij!

dirigeren

Lessen

Je denkt erover om met een muziekinstrument les te nemen? Een uitstekend idee!

Muziek maken is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind, maar ook ouderen profiteren! Muziek bevordert de cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden. Het bevordert de motoriek en stimuleert het taalgevoel. Door muziek krijg je meer zelfvertrouwen. Daarnaast wordt de verbeelding en de fantasie geprikkeld.
Lees meer...

Alleen les nemen is niet voldoende, je zult ook moeten oefenen. Het leren bespelen van een instrument kost nu eenmaal tijd en vergt oefening. Je zult dus geduld moeten kunnen opbrengen.

Over studeren:
De minimale tijdsinvestering qua studietijd is om de andere dag 20 tot 30 minuten. Dan maak je progressie! Nog beter is elke dag 15 / 20 minuten. Het verstandigst is om op een vaste tijd op de dag te studeren. Zo vermijd je dat het (te) vrijblijvend gaat worden en ..... de buren weten dan waar ze aan toe zijn.

De beginfase:
Er wordt in de beginfase bij de lessen veel 'op het gehoor' gespeeld. Het naspelen van eenvoudige melodieën staat centraal, in vaktermen de 'auditieve fase' genoemd. Aansluitend komt het noten lezen aan bod en wordt met lesboeken, maar ook met door mij zelf ontwikkeld lesmateriaal gewerkt. De meeste studieboeken bevatten een meespeel cd, zodat je kunt ervaren hoe het is om met begeleiding te spelen.

Muziekles voor ouderen en senioren.
'Heeft het op mijn leeftijd nog wel zin om een muziekinstrument te leren spelen?'
Oudere mensen hebben over het algemeen meer geduld, discipline, regelmaat en doorzettingsvermogen. Ze hebben dus een goede studiementaliteit! De vraag beantwoord ik daarom met een volmondig 'Ja!'

Ben je al wat meer gevorderd?
Om je een indruk te geven waar we ons dan mee bezig gaan houden hieronder enkele facetten.

Melodie/ Thema:
Het vaardig neer kunnen zetten van een thema (de melodie) is erg belangrijk. Hoe beter je de melodie kent hoe makkelijker en beter je je kunt richten op spelopvatting en timing.

Toonladders & Akkoorden:
Om je speltechnisch verder te kunnen ontwikkelen, maar ook om te kunnen Improviseren zijn kennis van Toonladders en de Akkoorden van essentieel belang om inzicht te krijgen in de structuur en de vorm van een muziekstuk.

Sound:
We gaan werken aan de eigen stem (Sound) van je instrument. Een persoonlijk en krachtig geluid zorgt ervoor dat je je muzikale bedoelingen beter kunt overbrengen.

Uit het hoofd spelen:
Veel uit het hoofd spelen maakt dat je je muzikale fantasie ontwikkelt. Ook nu kun je goed luisteren naar je eigen spelopvatting en timing. Het helpt je om steeds beter zelf melodieën te bedenken.

Ritme & timing:
Door middel van oefeningen in ritme lezen en het naspelen van ritmische elementen wordt gewerkt aan wat gezien wordt als de essentie van vooral lichte muziek (Jazz, pop), namelijk; ritme en timing.

Blokfluitles

blokfluitBlokfluitles is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar. De blokfluit blijft populair als opstapinstrument ter voorbereiding van het leren spelen op een ander instrument. Maar ook als definitieve keuze blijft het een mooi klinkend instrument met veel muzikale mogelijkheden. De populariteit heeft ongetwijfeld te maken met het gemak waarmee een kind er de eerste liedjes op leert spelen, maar vooral ook met de prijs (Yamaha YRS23 €7,30 catalogus 01-08-2015, zonder verzendkosten)!
Lees meer...

Verder kan de blokfluit uitstekende diensten bewijzen als een kind bijvoorbeeld saxofoon of klarinet wil leren spelen, maar nog aan het wisselen is met de tanden of onder behandeling van een orthodontist is. Muziek maken met een moeilijk of onvolledig gebit is voor de blokfluit zelden of nooit een probleem.

Ook als je als volwassene een muziekinstrument wilt leren spelen, maar je weet nog niet goed welk, kunnen een of twee jaar les op een blokfluit je daarvoor een mooie basis bieden. In die tijd leer je dan noten lezen, op een juiste manier ademhalen en aanblazen en je leert de beginselen van het articuleren.

Ook een aantal harmonie- en fanfareorkesten en brassbands laten kinderen het eerste jaar of de eerste twee jaar op een blokfluit spelen, voordat er een keuze wordt gemaakt voor één van de hafabra-instrumenten.

Kosten:

 • Een heel schooljaar bestaat uit 32 lessen individueel van elk 30 min. à €400,-
 • Vanaf 21 jaar 32 lessen individueel van elk 30 min. à €550,-
 • Lees de algemene voorwaarden.

Let op: bij de SLIM lessen en gewone blokfluitlessen wordt gebruik gemaakt van een sopraan blokfluit met Duitse boring/grepen. Dit is om de eventuele overgang naar chalumeau, klarinet of saxofoon soepel te laten verlopen.

Klarinetles

klarinet Klarinetles is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar*.
De klarinet is een houten blaasinstrument. De klank varieert van warm en donker tot dun en scherp. De klarinet is geschikt voor het spelen van verschillende muziekstijlen zoals klezmer, jazz en klassiek. De klarinet hoor je vooral in de harmonie- en symfonieorkesten, maar ook wel in jazz- en dixieland bands en natuurlijk carnavalsbandjes.
Lees meer...

De toon van de klarinet ontstaat door het in trilling brengen van een riet, en soort van 'houtje' dat onder het mondstuk gebonden wordt. Wat snaren zijn voor gitaristen of violisten zijn de rietjes voor een klarinettist. Ze zijn belangrijk voor hoe je klinkt en hoe je speelt, je moet ze daarom regelmatig vervangen. Een nieuwe plastic (zgn ABS corpus) klarinet kost ongeveer vanaf €450,-, een klarinet van hout is verkrijgbaar vanaf ongeveer €800,-

Kosten:

 • Een heel schooljaar bestaat uit 32 lessen individueel van elk 30 min. à €400,-
 • Vanaf 21 jaar 32 lessen individueel van elk 30 min. à €550,-
 • Lees de algemene voorwaarden.

*Om klarinet te kunnen leren spelen moeten je voortanden gewisseld zijn. Natuurlijk kan ikzelf beoordelen of je handen groot genoeg zijn om het instrument vast te houden en alle kleppen te kunnen bedienen. Even uitproberen dus.

Theorie- /Solfègeles

Vanaf 12 jaar bestaat er de mogelijkheid om je in te schrijven voor een 10 lessenkaart. In principe kun je je elk moment van het schooljaar inschrijven, maar de 10 lessen moeten dan nog wel binnen datzelfde schooljaar gegeven kunnen worden. Misschien komt dat dus neer op meer lessen per week. Het gaat om 10 individuele lessen van elk 30 minuten. Deze lessenkaart komt goed van pas bij een volle en steeds wisselende agenda of kan ingezet worden voor opfris-lessen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan even wat extra aandacht voor bepaalde technieken, extra lessen voor een examen, naast je andere leraar mij eens laten luisteren en ervaren wat ik ervan vind of uitproberen of het lessen bij mij wel bevalt. Ieder zal zijn of haar eigen reden hebben, prima! Je kunt altijd nadat je één 10 lessenkaart verbruikt hebt, nog 2 x vaker per schooljaar een 10 lessenkaart aanvragen.
Lees meer...

Lesdag en lestijd in overleg:

Vanaf 12 jaar (geboren vóór 01-08-2003)
10 lessenkaart x 30 min. €150,-
Maximaal 3 x per jaar per persoon (lees: 30 lessen)

Vanaf 21 jaar (zie algemene voorwaarden)
10 lessenkaart x 30 min. €200,-
Maximaal 3 x per jaar per persoon (lees: 30 lessen)

Wil je wat meer over de muziektheorie te weten komen? Heb je vragen over de muziekgeschiedenis of wil je meer weten over improviseren met akkoordenschema's? Ga je een theorie-examen doen en wil je de uitleg eens van iemand anders horen? Heb je wat meer of extra tijd voor solfège nodig? Wil je je wellicht voorbereiden op een auditie of toelatingsexamen voor het conservatorium of andere muziekopleiding? En dit alles met exclusieve één op één aandacht van een docent? Zogenaamde Hafa/theorielessen zijn ook mogelijk. Je kunt altijd na één reeks van 5 Hafa/theorielessen vaker per schooljaar een 5 Hafa/theorielessenkaart aanvragen.

Lesdag en lestijd in overleg:

Vanaf 12 jaar (geboren vóór 01-08-2003)
5 Hafa/theorielessenkaart x 30 min individueel €50,-
Meerdere keren per schooljaar mogelijk
Vanaf 21 jaar (zie algemene voorwaarden)
5 Hafa/theorielessenkaart x 30 min individueel €65,-
Meerdere keren per schooljaar mogelijk

Arrangeren/componeren

Wilfred Uniek geschreven muziek in een eigen stijl!

De mogelijkheden voor een compositie of arrangement op maat zijn erg groot. Een originele reclame jingle (bv voor eigen website of presentatie), sound design voor een film, documentaire of presentatie, compositie voor ensemble of orkest, aanvullend lesmateriaal voor diverse instrumenten of samenspeelgroepen op maat geschreven. Een arrangement* voor een festival of project voor diverse samenstellingen, een speelbaar arrangement voor de carnaval. Een reeds bestaand arrangement eens een frisse update geven.
Lees meer...

Mijn werkwijze:

 • In een eerste gesprek neem ik als componist/arrangeur samen met de opdrachtgever de aard en het doel van het muziekstuk goed door. Muzieksmaak en voorbeelden zullen dan ook ter sprake komen. In dit gesprek probeer ik me zo goed mogelijk te oriënteren en in te leven in het eindproduct. Ik ben ook goed in staat mee te denken in het creatieve proces van bijvoorbeeld een reclame campagne als dat van mij verwacht wordt.
 • Ik zal een inschatting geven van de tijd die ik aan een compositie of arrangement denk te moeten besteden en op basis hiervan een offerte opstellen. Alle projecten die ik doe zijn onderling zo verschillend qua tijd en doel dat hier onmogelijk een standaard tarief voor op te stellen is, dit doe ik dus graag op aanvraag. Voor het maken en aanleveren van muziek voor radio en TV reclames hanteer ik wel een standaard contract waarmee de exploitatierechten meteen goed geregeld zijn, zo kom je achteraf niet voor vervelende verrassingen van Buma/Stemra te staan.
 • Na akkoord zal ik van start gaan met de compositie of het arrangement. Gedurende het schrijven van de muziek zal ik de opdrachtgever actief op de hoogte houden van de voortgang van het project.
 • De eerste oplevering van het product is een demoversie van het muziekstuk om te horen of er nog wensen of toevoegingen zijn aan het eindproduct die de opdrachtgever graag nog doorgevoerd wil hebben. Hier gaat vaak wat bedenktijd overheen, dit verschilt ook per project, maar voor een goede doorloop is deze bedenktijd niet langer dan 2 weken.
 • Nu kunnen aanpassingen worden doorgevoerd en word het product na goedkeuring definitief gemixt en gemasterd of als pdf uitgevoerd. De oplevering kan volgens afspraak op verschillende manieren in alle gewenste formaten.

* let op: Ieder die een auteursrechtelijk beschermd muziekstuk wil arrangeren heeft daar in beginsel toestemming voor nodig van de rechthebbende (componist/tekstschrijver of uitgever). Composities en arrangementen worden eventueel, door mij bepaald, in een I-DEPOT bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (www.boip.int) gedeponeerd voor een door mij bepaalde periode. Een MP3 uploaden is hier ook mogelijk.

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van een compositie of arrangement op maat? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met mij op!Ook nog interessant:

http://geneco.nl/file/243/honorariumtabel-2014.pdf
http://www.ntb.nl/uploads/tx_abdownloads/files/MW4-2012-auteursrecht2.pdf
http://www.balknet.nl/1309/stichting-balk/service/auteursrechten

Wie ben ik?

Mijn naam is Wilfred Werkman, geboren en getogen Dongenaar.

Wilfred

Al vanaf de tijd dat ik het me kan herinneren ben ik geïnteresseerd in muziek. Ik vind het gewoonweg fascinerend hoe verschillende losse klanken samengevoegd kunnen worden tot mooie muziek en raak steeds weer verwonderd wanneer ik samen met anderen muziek mag maken.
Lees meer...

Bij de plaatselijke harmonie heb ik mijn eerste klarinetlessen gevolgd om vervolgens na de muziekschoolperiode verder te studeren aan het conservatorium in Tilburg bij Piet Jeegers. Tijdens de klarinetstudie ben ik ook begonnen met het volgen van directielessen. Al bij mijn muziekschooltijd leidde ik regelmatig diverse ensembles bij gelegenheid en was ik vaste dirigent bij een aantal jeugdorkesten uit de regio. Hoofdvakles heb ik gevolgd bij respectievelijk Anne de Vries, Jan van Ossenbruggen en Jean-Pierre Laro. Bij laatstgenoemde heb ik mijn einddiploma (Tweede Fase) mogen behalen in samenwerking met de toenmalige Koninklijke Militaire Kapel te Den Haag. Gedurende mijn studie in Tilburg heb ik ook nog even orkestdirectie gestudeerd bij André Vandernoot, destijds dirigent bij het Brabants Orkest. Ook heb ik bij enkele concerten Jac van Steen mogen assisteren bij diverse projecten. Daarnaast heb ik diverse ensembles geleid bij eindexamenprogramma's. Bij het WMC in Kerkrade heb ik de dirigentencursus gevolg bij Ronald Brown.

Na mijn studies ben ik blijven dirigeren bij diverse harmonieorkesten, maar ook bij diverse jeugdorkesten en ben ik als zodanig ook medeverantwoordelijk geweest voor de jeugdopleidingen. In mijn loopbaan als dirigent heb ik tot nu toe al vele heel diverse projecten mogen leiden, van musicalmuziek tot orgelconcert en van concours op het hoogste amateurniveau tot swingende jazzmuziek en alles wat daar tussenin zit. Concerten in samenwerking met onder andere Gerard van Maasakkers , Frank Groothof, Ernst Daniël Smid, Petra Berger en Tony Neef.

Na 22 jaar klarinetles en ensemblelessen te hebben gegeven bij CKE in Eindhoven ben ik de studie docent Muziek gaan volgen bij Codarts in Rotterdam. Ik ben nu als docent Muziek verbonden bij Dongemondcollege unit Made en bij de Kei Breda, een school in het bijzonder onderwijs. De Kei werkt nauw samen met GGZ Breburggroep (kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Tijdens mijn docentschap in Eindhoven heb ik samen met een paar collega's een speciale muziekmethodiek, voor jonge, beginnende muzikantjes mogen ontwikkelen: SLIM-les, wat staat voor: Samen Leren In Muziek.

Deze methodiek is bijzonder geschikt om op speelse muzikale wijze kennis te maken met de fascinerende wereld die MUZIEK heet. CKE Eindhoven gebruikt deze methode nog steeds met veel succes maar vooral met veel muziekplezier.

Al heel mijn leven staat MUZIEK centraal en wat is er nu mooier om deze passie te delen met anderen?

Graag ben ik bereid om samen met jou een fascinerende reis door een prachtige muziekwereld te beleven!

SLIMles

Deze lessen zijn geschikt voor kinderen vanaf zes jaar.

SLIM les staat voor: Samen Leren In Muziek. Het is een speciaal ontwikkelde muziekmethodiek, voor jonge, beginnende muzikantjes om kennis te maken met de fascinerende wereld die MUZIEK heet. Samen met enkele muziekcollega's uit Eindhoven heb ik deze methodiek enkele jaren geleden mee mogen ontwikkelen. CKE Eindhoven gebruikt deze methode nog steeds met veel succes maar vooral met veel muziekplezier.
Lees meer...

Uit: Muziek Telt: Over muziekeducatie in het basisonderwijs.

"Wat weten we eigenlijk over muziekeducatie in het primair onderwijs? Muziek maakt een essentieel onderdeel uit van de samenleving; veel mensen maken muziek, luisteren naar muziek en genieten van muziek. En hoewel muziekeducatie ook onderdeel uitmaakt van het lesaanbod in het primair onderwijs, wordt het niet als zodanig benoemd binnen de huidige kerndoelen voor het primair onderwijs. In TULE is een omschrijving van dit kerndoel opgenomen waarin specifiek ingegaan wordt op 'het onderdeel muziek van dit kerndoel'. Beschreven wordt dat muzikale ontwikkeling van leerlingen hen niet alleen bewust leert omgaan met gevoelens die muziek oproepen, maar ook van belang is voor communicatie, stembeheersing en taalontwikkeling. Bij de beschrijving van concrete onderwijstoepassingen wordt een onderscheid gemaakt in zingen, luisteren, spelen, lezen en noteren en bewegen. Daarbinnen worden 4 aspecten onderscheiden: productie, reproductie, receptie en reflectie."

Tot zover uit: Muziek Telt: Over muziekeducatie in het basisonderwijs.

SLIM les is een onderwijsconcept dat gericht is op het letterlijk spelenderwijs aanwakkeren van een nieuwsgierige en onderzoekende houding bij de leerling naar alle facetten van muziek.

Denk hierbij aan:

 • Liedjes zingen
 • Op muziek bewegen
 • Handen klap en ritme oefeningetjes met instrumentjes
 • Bewust luisteren naar muziek, maar ook naar elkaar
 • Praten en fantaseren over muziek en geluid
 • Improvisatie spelletjes met ritme en melodie
 • Knutsel-en tekenopdrachtjes over muziek
 • Het bespelen van een blaasinstrument: blokfluit
 • Kennis maken met muzieknotatie
 • Ruimte geven en een luisterend oor aan eigen beleving en inbreng van elke leerling

Heeeeel veel dus en we duiken heel diep in de hierboven geschetste 'Kerndoelen'! Ik behandel alles naar behoefte. Soms krijgt het één meer en vaker aandacht dan het andere. Ook is het daarom vooral belangrijk dat elke les een zorgvuldige en heldere structuur heeft. Jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs heeft mij veel inzicht gegeven voor het scheppen van een veilig leerklimaat en gestructureerde lesinvulling. Een eigen leerlingvolgsysteem en terugkoppeling/contact met ouders acht ik daarom ook heel belangrijk. Ook de inbreng en reacties van ouders/verzorgers zijn zeer welkom!

Wat neemt de leerling mee naar de les?
De blokfluit en een leeg multomapje. Dat is bijna alles. Wat er nog rest is heel veel zin en een groot portie nieuwsgierigheid!

Wat doe ik?
Ik probeer zo veel mogelijk de nieuwsgierigheid te beantwoorden en de zin in muziek te bevorderen. Samen met de leerlingen worden de mapjes gevuld. Ik ben verantwoordelijk voor het leerklimaat en de structuur van de lessen en bewaak de voortgang.

Wat doet u als ouder/verzorgende?
Toon thuis belangstelling; zing, dans en luister mee. Houd het mapje in de gaten en onderhoud met mij het contact. Breng uw kind op tijd (5 minuten voor aanvang) voor de les en haal hem of haar weer op tijd op. Oh ja, en graag op tijd het lesgeld overmaken.

Huiswerk?
Er is geen thuiswerk, maar wanneer je thuis wilt zingen, dansen, muziek (blokfluit) spelen kan ik me niet voorstellen dat er iemand bezwaar heeft!

Van heel groot belang is het groepsgebeuren. Samen ontdekken en elkaar stimuleren. Wil je deelnemen aan de SLIM les, vraag dan vooral je vrienden en vriendinnen om ook mee te doen. Niet te grote groepen, maximaal met vier (4) en dat voor maar €250,- pp. x 30 lessen! Een les duurt dan 40 minuten. Wanneer helaas de groep uit 2 of 3 bestaat zijn de kosten hetzelfde maar duurt de les 30 minuten per keer. Komt een leerling alleen en kan deze echt niet geplaatst worden met anderen dan wordt het een individuele les van 20 minuten voor hetzelfde tarief.

Kosten
SLIM-les 1e/2e jaar €250,- op basis van:

 • 30 lessen x 20 min. individueel
 • 30 lessen x 30 min. 2 of 3 deelnemers
 • 30 lessen x 40 min. 4, tevens maximum aantal deelnemers.
 • Lees de algemene voorwaarden.

Bij minder dan 4 leerlingen kunnen we dan niet alles doen zoals hierboven beschreven in de lessen en dat is dan wel heel jammer natuurlijk.

Er zijn twee SLIM leerjaren. Daarna kun je verder gaan met blokfluitles, of overstappen naar chalumeau-, klarinet-, of saxofoonles.

Zie voor informatie elders op de site

Tja, Iedereen kan het, je hoeft het bijna alleen nog maar te willen!
Dus als je slim bent....?Ook interessant:
http://www.muziekmaaktslim.nl

Chalumeaules

Chalumeaules is geschikt voor kinderen vanaf acht jaar*. chalumeau

De chalumeau heeft een klarinet mondstuk en voor het eerste octaaf dezelfde vingerzetting als een blokfluit (Duitse boring). Het warme geluid van een bijna klarinet. Een ideaal instrument voor de overgang van blokfluit naar klarinet of saxofoon. Maar ook als definitieve keuze een zeer mooi klinkend instrument met veel muzikale mogelijkheden.
Lees meer...

De toon van de chalumeau ontstaat door het in trilling brengen van een riet, een soort van 'houtje' dat onder het mondstuk gebonden wordt. Wat snaren zijn voor gitaristen of violisten zijn de rietjes voor een chalumeauspeler. Ze zijn belangrijk voor hoe je klinkt en hoe je speelt, je moet ze daarom regelmatig vervangen.

Bij de chalumeau lessen wordt gespeeld op een instrument van de firma Tupian (Duitsland) type CU (in C, overblaasbaar, geen dubbelgaten, grepen vergelijkbaar met blokfluit) en kost slechts €79,- (catalogus 01-08-2015, zonder verzendkosten).

Kosten:

 • Een heel schooljaar bestaat uit 32 lessen individueel van elk 30 min. à €400,-
 • Vanaf 21 jaar 32 lessen individueel van elk 30 min. à €550,-
 • Lees de algemene voorwaarden.

*Om chalumeau te kunnen leren spelen moeten je voortanden gewisseld zijn.

Saxofoonles

Saxofoonles is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar*.saxofoon

Één van de meestgebruikte blaasinstrumenten in jazz en pop is de saxofoon. Een blaasinstrument waarop je net zo zacht en mooi kunt spelen als op een strijkinstrument, bijvoorbeeld de viool of de cello, maar waarop je ook zo hard kunt spelen als op een koperinstrument, bijvoorbeeld de trompet of de trombone. Hiervoor bevestig je op een koperen buis met gaatjes en kleppen een mondstuk met een rietje, zoals bij de klarinet.
Lees meer...

Altsax
De meest voorkomende uitvoering. De altsax is goed te herkennen aan de rechte hals (bovenste stuk waarop het mondstuk bevestigd wordt), die boven de body (de rest van het instrument tot aan de beker) abrupt naar beneden loopt.

Tenorsaxofoon
Dit is na de altsaxofoon de meest voorkomende saxofoon. Het instrument is meestal in Bes gestemd. Een enkele keer is een tenorsax gestemd in C. Beide hebben een S-vorm met een zwanenhals.

De toon van de saxofoon ontstaat door het in trilling brengen van een riet, een soort van 'houtje' dat onder het mondstuk gebonden wordt. Wat snaren zijn voor gitaristen of violisten zijn de rietjes voor een saxofonist. Ze zijn belangrijk voor hoe je klinkt en hoe je speelt, je moet ze daarom regelmatig vervangen.

Professioneel instrument of studie saxofoon?
Je kunt meteen een professioneel instrument aanschaffen (nieuw of tweedehands) van bekende merken als Selmer, Yamaha, Yanagisawa of Buffet Crampon. Voordeel hiervan is dat je er vele jaren plezier van zult hebben. Om je een indicatie te geven; professionele saxofoons beginnen bij ongeveer €2000,-. Maar je kunt ook beginnen met uitstekende studie instrumenten als bijvoorbeeld Jupiter en Prelude. Prijzen voor een goede studie saxofoon liggen rond de €1000,-. Voor tweedehands saxofoons geldt altijd dat ze gereviseerd moeten zijn. Dit houdt in dat ze volledig nagekeken en bijgesteld zijn, nieuwe polsters hebben, etc.

Kosten:

 • Een heel schooljaar bestaat uit 32 lessen individueel van elk 30 min. à €400,-
 • Vanaf 21 jaar 32 lessen individueel van elk 30 min. à €550,-
 • Lees de algemene voorwaarden.

*Om saxofoon te kunnen leren spelen moeten je voortanden gewisseld zijn. Natuurlijk kan ikzelf beoordelen welk type saxofoon om mee te beginnen het meest geschikt is, of je handen dus groot genoeg zijn om de het instrument vast te houden en alle kleppen te kunnen bedienen.

Bovengenoemde prijzen zijn indicaties. Ik ben natuurlijk niet aansprakelijk voor kwaliteit en garanties.
Andere bijkomende kosten bij de instrumentale lessen zijn bijvoorbeeld aanschaf van rietjes voor chalumeau/klarinet en saxofoon en de lesboekjes.

Cursussen

Suggesties voor u bij cursusaanbod:

Korte kennismakingsmodules voor bv muziektheorie en/of muziekgeschiedenis
Vervolgmodules voor bv muziektheorie en/of muziekgeschiedenis
Cursus dirigeren
Cursus instrumenteren
Cursus arrangeren
Cursus muziekrepertoire, stijl en ontwikkeling
Ondersteuningsmodules voor uw muziekcommissie

Kortom:

 • Contacteren is reageren
 • Flexibel: uw wens staat bij mij centraal
 • Overleggen is samenwerken

Dirigeren

Tijdens mijn studie aan het Conservatorium te Tilburg ben ik naast hoofdvak klarinet ook meteen begonnen met hoofdvak Hafa-directie. Al tijdens mijn muziekschooltijd hieraan voorafgaand leidde ik regelmatig diverse ensembles bij gelegenheid en was ik vaste dirigent bij een aantal jeugdorkesten uit de regio. Hoofdvakles heb ik gevolgd bij respectievelijk Anne de Vries, Jan van Ossenbruggen en Jean-Pierre Laro. Bij laatstgenoemde heb ik mijn einddiploma (Tweede Fase) mogen behalen in samenwerking met de toenmalige Koninklijke Militaire Kapel te Den Haag.
Lees meer...

Gedurende mijn studie in Tilburg heb ik ook nog even orkestdirectie gestudeerd bij André Vandernoot, destijds dirigent bij het Brabants Orkest. Ook heb ik bij enkele concerten Jac van Steen mogen assisteren bij diverse projecten. Daarnaast heb ik diverse ensembles geleid bij eindexamenprogramma's. Bij het WMC in Kerkrade heb ik de dirigentencursus gevolg bij Ronald Brown.

Na mijn studie ben ik blijven dirigeren bij diverse harmonieorkesten, maar ook bij diverse jeugdorkesten en ben ik als zodanig ook medeverantwoordelijk geweest voor de jeugdopleidingen. In mijn loopbaan als dirigent heb ik al vele heel diverse projecten mogen leiden, van musicalmuziek tot orgelconcert en van concours op het hoogste amateurniveau tot swingende jazzmuziek en alles wat daar tussenin zit.

Al deze ervaringen hebben me verder gevormd. Je raakt nooit uitgeleerd en andere inzichten verbreden je inzichten. Nog steeds fascineert mij het opleiden van nieuwe aspirant orkestleden, niet alleen kinderen, en het daarmee het verder ontwikkelen van orkesten. Ook vind ik het van belang dat elk orkest een eigen speelstijl ontwikkelt met de mogelijkheden die het heeft. Ervaringen delen met en het leren van collega's is in mijn optiek essentieel om met name de blaascultuur te blijven ontwikkelen en te vormen. Wanneer ik een bijdrage kan leveren door bijvoorbeeld groepsrepetities te leiden of extra- en/of reguliere repetities bij collega muziekverenigingen is dat ook voor mij weer vormend en stimulerend om mij te blijven inzetten mijn enthousiasme over te brengen naar voor mij nieuwe muzikanten. Ook wil ik mij inzetten als coach door bijvoorbeeld als toehoorder, een soort soundregisseur, mijn tops en tips te geven na grondige bestudering van de partituren. Kortom, wanneer mijn agenda het toelaat ben ik graag van dienst en heb ik een ervaren en luisterend oor voor u, waarbij mijn mening is gevormd door jarenlange ervaring!

Tarieven:
Harmonie-orkest
Groepsrepetitie starttarief à één uur €65,- incl. BTW en excl. reiskosten. Elk extra half uur €25,- incl. BTW
Orkestrepetitie starttarief à één uur €100,- incl. BTW en excl. reiskosten. Elk extra half uur €40,- incl. BTW
Bandcoaching/regisseur starttarief à één uur €80,- incl. BTW en excl. reiskosten. Elk extra half uur €25,- incl. BTW

Ensemble
Groepsrepetitie starttarief à één uur €65,- incl. BTW en excl. reiskosten. Elk extra half uur €25,- incl. BTW
Ensemblerepetitie starttarief à één uur €85,- incl. BTW en excl. reiskosten. Elk extra half uur €25,- incl. BTW
Ensemblecoaching/regisseur starttarief à één uur €65,- incl. BTW en excl. reiskosten. Elk extra half uur €25,- incl. BTW

Let op: om één en ander goed voor te kunnen bereiden is het wel van belang dat de te spelen partituren op tijd in mijn bezit zijn. Aanvragen minimaal twee weken voor repetitie of coaching.

Indien u op zoek bent naar een dirigent voor bijvoorbeeld een project of wanneer u een ander speciaal verzoek heeft, voelt u zich dan vrij om contact met mij op te nemen. Samen kunnen we kijken wat ik voor u kan betekenen en in sommige gevallen kan ik een totaalprijs berekenen.

Contact en inschrijven

Muziekpraktijk Diplos
Wilfred Werkman
Brem 11
5102 HR Dongen
Mobiel: 06-36305979
E-mail: contact@diplos.nl

      KvK nr: 18042817
      BTW nr: NL119270869B01

      www.diplos.nl
      

Heeft u nog vragen? Stel ze hier:

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht: